• Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou Bratislava

    0949 747 775

Monitoring potrubia a kanalizácie inšpekčnou kamerou Bratislava vo všetkých mestských častiach Bratislava centrum, Petržalka, Dúbravka, Rača a iné bratislavské časti a okolie

Máte problém s neodtekajúcim potrubím?
Možno máte upchaté alebo prasknuté potrubie!

Na zistenie presnej príčiny nám pomôže monitoringom kanalizácie a odpadov, ktorým získame aktuálny obraz o stave a funkčnosti daného potrubia. Na základe kamerovej prehliadky zistíme presnú príčinu zle fungujúce kanalizácie a môžeme pristúpiť k odstráneniu problému. Revízia kamerou je určená pre kanalizačné potrubie v rozmedzí od DN32 mm až po DN1200 mm. Celú revíziu kanalizácie a odpadov Vám bez problémov nahráme a uložíme na USB alebo DVD. Pomocou monitoringu vykonávame najčastejšie prehliadky domových a bytových odpadov, stúpačiek, kanalizačných odpadov, priemyselnej kanalizácie, upchatých kanálov, využíva sa aj na kontrolu kanalizačnej prípojky, stavu potrubia, tesnosti spojov a iných technických detailov. Poskytujeme lacnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu alternatívu obnovenia celého kanalizačného systému dôkladným monitorovaním kanalizácie, ako časovo rozsiahlu a finančne nákladnú výmenu starého potrubia za nové potrubie.

Kedy používame monitoring kanalizácie:

Zisťovanie trasy kanalizácie v súčinnosti s trasovaním zariadením
Zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
Zistenie príčiny upchatia kanalizácie
Kontrola kanalizácie po uskutočnenej oprave
Zisťovanie spádu kanalizácie
Zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí
Monitoring súčasného stavu kanalizácie (napríklad pred rekonštrukciou)
Opakované upchávanie kanalizácie
Preberanie kanalizácie po výstavbe, kolaudácii
Zápach v objekte
Prepadnutý terén v blízkosti trasy kanalizácie
Zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí
Vyhľadanie kolien kanalizácie, revíznych šácht a ďalších prvkov na kanalizácii
Zisťovanie spádu kanalizácie
Vlhnutie stien
Monitoring súčasného stavu kanalizácie ako prevencia

Trasovanie kanalizácie Bratislava

Trasovanie kanalizácie nachádza využitie pri vypracovávaní celkového posudku stavu kanalizačných sietí, ďalej pri kolaudácii a preberaní nových stavieb, pri rekonštrukciách, kedy kamerové prehliadky slúžia ako kontrola kvality vykonávaných stavebných prác. Pripravíme vám profesionálny výstup z prehliadky s možným návrhom opravy kanalizácie.

error: Kopírovanie textu je zakázané!