Najlacnejšie krtkovanie a čistenie kanalizácií upchatých odpadov v Dunajskej Strede a okolí!

Krtkovanie Dunajská Streda

Máte upchaté potrubie, odpad, drez, vaňu, wc, sprchu, kanalizáciu, guličku, výlevku alebo dažďový žľab v Dunajskej Strede ? Ponúkame krtkovanie, čistenie kanalizácie, čistenie odtokov, čistenie upchatého odpadu, v Dunajskej Strede a okolí. Garantujeme najlepšie ceny.

Čistenie a krtkovanie kanalizácie a upchatých potrubí,
Čistenie a krtkovanie upchatého WC odtoku a pisoára,
Čistenie a krtkovanie upchatého odtoku umývadiel a drezov,
Čistenie a krtkovanie kanalizačných stúpačiek,
Čistenie a krtkovanie odpadových guličiek a výleviek,
Čistenie a krtkovanie kanalizačných vpustí a dažďových zvodov,

TV monitoring kanalizácie a lokalizáciu poruchy potrubia.

Inštalatérske práce.

Nonstop havarijná služba Dunajská Streda 0949 747 775.

Dunajská Streda
Šamorín
Gabčíkovo
Veľký Meder
Báč
Baka
Baloň
Bellova Ves
Blahová
Blatná na Ostrove
Bodíky
Boheľov
Čakany
Čenkovce
Čiližská Radvaň
Dobrohošť
Dolný Bar
Dolný Štál
Dunajský Klátov
Holice
Horná Potôň
Horné Mýto
Horný Bar
Hubice
Hviezdoslavov
Jahodná
Janíky
Jurová
Kľúčovec
Kostolné Kračany
Kráľovičove Kračany
Kútniky
Kvetoslavov
Kyselica
Lehnice
Lúč na Ostrove
Macov
Mad
Malé Dvorníky
Medveďov
Mierovo
Michal na Ostrove
Ňárad
Nový Život
Ohrady
Okoč
Oľdza
Orechová Potôň
Padáň
Pataš
Potônske Lúky
Povoda
Rohovce
Sap
Štvrtok na Ostrove
Topoľníky
Trhová Hradská
Trnávka
Trstená na Ostrove
Veľká Paka
Veľké Blahovo
Veľké Dvorníky
Vieska
Vojka nad Dunajom
Vrakúň
Vydrany
Zlaté Klasy

Prečo si vybrať nás ?
• Pracujeme nonstop aj počas víkendov a sviatkov
• Rýchlo odstránime poruchu kanalizácie
• Príjazd havarijného vozidla do 60. minút
• Vyškolený pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami
• Profesionálne stroje a náradie

Neváhajte a obráťte sa na nás!

Vysokotlakové čistenie kanalizácie v Dunajskej Strede

Čistenie vonkajšej kanalizácie

Dokonale vyčistíme Vašu stupačku či ležatú kanalizáciu od usadenín či pevných nečistôt. Vyčistíme Vám domovú, bytovú i vonkajšiu kanalizáciu.
Čistenie realizujeme pomocou vysokotlakového vodného čerpadla umiestneného vo vozidle s nádržou. Tlakové čerpadlo je schopné generovať vodu pod regulovaným tlakom až do výšky niekoľko 100 atmosfér. Na čerpadlo je cez hydraulický bubon pripojená tlaková hadica s dĺžkou niekoľko desiatok metrov ukončená tryskou.
Trysky sú vymeniteľné, s rôznym počtom otvorov, s rôznymi uhlami podľa profilu potrubí a druhu čisteného materiálu.

Výhody tlakového čistenia

• Čistenie z vonkajšej šachty bez nutnosti vstupu do domu.
• Rýchle obnovenie prevádzky nefukčného potrubia.
• Minimálne riziko poškodenia potrubia.
• Veľká čistiaca sila a pružnosť.
• Dokonalé prečistenie stien potrubia od mastnôt, tukov a usadenín.
• Možnosť použitia rôznych tlakových hlavíc, vrátane frézovacích.

Čistenie kanalizácií tlakom a frézovanie upchatých potrubí

Vysokotlakové čistenie kanalizácie patrí medzi najmodernejšie, najpoužívanejšie a najefektívnejšie metódy čistenia kanalizácii vo svete.
Tento typ čistenia kanalizácie realizujeme predovšetkým na čistenie ležatých rozvodov od priemeru potrubí DN 100 mm a viac v rodinných domoch, bytových domoch, firmách, priemyselných podnikoch, obciach, mestách atď.
Čistenie kanalizácie vysokým tlakom významne prispieva k predĺženiu životnosti kanalizácie a predchádzaniu havarijných stavov.

Čistenie kanalizácie výsokým tlakom vody

Týmto spôsobom vieme prečistiť kanalizáciu do DN600, prípojky pre rodinné domy, dažďové zvody, stúpačky, frézovanie koreňov, odstránenie tukov a veľa iných. Skrátka povedané prečistíme každé potubie aké potrebujete. Toto čistenie funguje na princípe benzínového motora, vysokotlakového čerpadla a kvalitnej ohybnej hadice ktorá je špeciálne na čistenie potrubí. Na konci hadici je umiestnená tryska, do ktorej čerpadlo tlačí vodu. Tento stroj má výkon: TLAK 250bar/75 litrov za minútu. Hadica je dlhá 60 až 100 metrov, takže nie je problém prečistiť aj dlhší úsek kanalizácie. Výhodou vysokotlakového čistenia kanalizácie je možnosť čistenia z vonkajšej šachty bez vstupu do domu.

Oblasť použitia
vysokotlakovej technológie

• ČISTENIE KANALIZÁCIÍ OD PRIEMERU DN 100 MM A VIAC
• ČISTENIE KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK A HLAVNÝCH KANALIZAČNÝCH STÔK
• ČISTENIE ODPADOV RODINNÝCH DOMOV, PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV
• ČISTENIE V MESTÁCH, OBCIACH, GASTROZARIADENIACH
• PREVENTÍVNE ČISTENIE KANALIZÁCIE
• ČISTENIE ODTOKOV ŽÚMP A SEPTIKOV
• ČISTENIE DRENÁŽÍ A ODVODŇOVACÍCH SYSTÉMOV

Nonstop čistenie kanalizácie Dunajská Streda 0949 747 775.

Čistenie kanalizácie Dunajská Streda
Čistenie kanalizácie Šamorín
Čistenie kanalizácie Gabčíkovo
Čistenie kanalizácie Veľký Meder
Čistenie kanalizácie Báč
Čistenie kanalizácie Baka
Čistenie kanalizácie Baloň
Čistenie kanalizácie Bellova Ves
Čistenie kanalizácie Blahová
Čistenie kanalizácie Blatná na Ostrove
Čistenie kanalizácie Bodíky
Čistenie kanalizácie Boheľov
Čistenie kanalizácie Čakany
Čistenie kanalizácie Čenkovce
Čistenie kanalizácie Čiližská Radvaň
Čistenie kanalizácie Dobrohošť
Čistenie kanalizácie Dolný Bar
Čistenie kanalizácie Dolný Štál
Čistenie kanalizácie Dunajský Klátov
Čistenie kanalizácie Holice
Čistenie kanalizácie Horná Potôň
Čistenie kanalizácie Horné Mýto
Čistenie kanalizácie Horný Bar
Čistenie kanalizácie Hubice
Čistenie kanalizácie Hviezdoslavov
Čistenie kanalizácie Jahodná
Čistenie kanalizácie Janíky
Čistenie kanalizácie Jurová
Čistenie kanalizácie Kľúčovec
Čistenie kanalizácie Kostolné Kračany
Čistenie kanalizácie Kráľovičove Kračany
Čistenie kanalizácie Kútniky,
Čistenie kanalizácie Kvetoslavov
Čistenie kanalizácie Kyselica
Čistenie kanalizácie Lehnice
Čistenie kanalizácie Lúč na Ostrove
Čistenie kanalizácie Macov
Čistenie kanalizácie Mad
Čistenie kanalizácie Malé Dvorníky
Čistenie kanalizácie Medveďov
Čistenie kanalizácie Mierovo
Čistenie kanalizácie Michal na Ostrove
Čistenie kanalizácie Ňárad
Čistenie kanalizácie Nový Život
Čistenie kanalizácie Ohrady
Čistenie kanalizácie Okoč
Čistenie kanalizácie Oľdza
Čistenie kanalizácie Orechová Potôň
Čistenie kanalizácie Padáň
Čistenie kanalizácie Pataš
Čistenie kanalizácie Potônske Lúky
Čistenie kanalizácie Povoda
Čistenie kanalizácie Rohovce
Čistenie kanalizácie Sap
Čistenie kanalizácie Štvrtok na Ostrove
Čistenie kanalizácie Topoľníky
Čistenie kanalizácie Trhová Hradská
Čistenie kanalizácie Trnávka
Čistenie kanalizácie Trstená na Ostrove
Čistenie kanalizácie Veľká Paka
Čistenie kanalizácie Veľké Blahovo
Čistenie kanalizácie Veľké Dvorníky
Čistenie kanalizácie Vieska
Čistenie kanalizácie Vojka nad Dunajom
Čistenie kanalizácie Vrakúň
Čistenie kanalizácie Vydrany
Čistenie kanalizácie Zlaté Klasy

Prečo si vybrať nás na vysokotlakové čistenie kanalizácie -krtkovanie ?
• Pracujeme nonstop aj počas víkendov a sviatkov
• Rýchlo odstránime poruchu kanalizácie
• Príjazd havarijného vozidla do 60. minút
• Vyškolený pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami
• Profesionálne stroje a náradie

Neváhajte a obráťte sa na nás!

Krtkovanie Elektromechanické čistenie kanalizácie Dunajská Streda

Elektromechanické krtkovanie (špirálov) kanalizácie a čistenie odpadu v Dunajskej Strede a okolí.

Upchatá kanalizácia, potrubie, odtok v byte alebo dome vie narobiť veľa problémov a nepríjemností. Ak máte upchaté umývadlo, kuchynský drez resp. upchaté odpadové potrubie v kuchyni, kúpeľni, prípadne upchaté WC, sifón, strešný zvod, neváhajte a využite našu havarijnú službu – krtkovanie a čistenie kanalizácií.
Čistenie kanalizácie a odtokov krtkovaním najčastejšie využívame pri čistení odpadových potrubí menších profilov v domácnostiach a vo firmách.
Krtkovanie a čistenie kanalizácie realizujeme pomocou prenosného zariadenia poháňaného elektromotorom. Na motor je cez spojku pripojená ohybná pružina s dĺžkou až niekoľko desiatok metrov ukončená hrotom. Hroty sú vymeniteľné podľa profilu potrubia a spôsobu upchatia potrubia.

• krtkovanie predstavuje v prvom rade ekologický spôsob vyčistenia upchatého odtoku či kanalizačného potrubia, vďaka čomu nezaťažuje životné prostredie.

• krtkovanie zdolá akúkoľvek prekážku, ktorá spôsobuje upchatie.

• krtkovanie dokáže vyčistiť i obtiažne miesta a zhyby v potrubí, čím efektívne odstráni nánosy a špinu po celej dĺžke a šírke potrubia.

• krtkovanie je relatívne rýchle, nie sú potrebné rôzne zásahy či rozkopanie pozemku v miestach, kde sa upchaté potrubie nachádza.

Výhody elektromechanického čistenia kanalizácie

• Čistenie kanalizácie a potrubí aj veľmi malých priemerov s 90 stupňovými kolenami.
• Nehrozí riziko vyplavenia splaškov kanalizácie v interiéry.
• Využitie rôznych nadstavcov, hrotov a frézovacích hlavíc na čistenie koreňov, tukových usadenín a iných nečistôt.

Oblasť použitia krtkovania špirálov

• KRTKOVANIE LEŽATÝCH A ZVISLÝCH DOMOVÝCH A BYTOVÝCH ODPADOV
• KRTKOVANIE WC ODTOKOV
• KRTKOVANIE KUCHYNSKÝCH DREZOV
• KRTKOVANIE VANÍ
• KRTKOVANIE UMÝVADIEL
• KRTKOVANIE PISOÁROV
• KRTKOVANIE STREŠNÝCH ZVODOV
• UPCHATÉ A ZNEČISTENÉ DOMOVÉ PRÍPOJKY
• KRTKOVANIE PRIEMYSELNEJ KANALIZÁCIE
• KRTKOVANIE ODTOKOVÝCH POTRUBÍ
• KRTKOVANIE KANALIZAČNÝCH ODPADOV

Nonstop krtkovanie Dunajská Streda 0949 747 775.

krtkovanie Dunajská Streda
krtkovanie Šamorín
krtkovanie Gabčíkovo
krtkovanie Veľký Meder
krtkovanie Báč
krtkovanie Baka
krtkovanie Baloň
krtkovanie Bellova Ves
krtkovanie Blahová
krtkovanie Blatná na Ostrove
krtkovanie Bodíky
krtkovanie Boheľov
krtkovanie Čakany
krtkovanie Čenkovce
krtkovanie Čiližská Radvaň
krtkovanie Dobrohošť
krtkovanie Dolný Bar
krtkovanie Dolný Štál
krtkovanie Dunajský Klátov
krtkovanie Holice
krtkovanie Horná Potôň
krtkovanie Horné Mýto
krtkovanie Horný Bar
krtkovanie Hubice
krtkovanie Hviezdoslavov
krtkovanie Jahodná
krtkovanie Janíky
krtkovanie Jurová
krtkovanie Kľúčovec
krtkovanie Kostolné Kračany
krtkovanie Kráľovičove Kračany
krtkovanie Kútniky
krtkovanie Kvetoslavov
krtkovanie Kyselica
krtkovanie Lehnice
krtkovanie Lúč na Ostrove
krtkovanie Macov
krtkovanie Mad
krtkovanie Malé Dvorníky
krtkovanie Medveďov
krtkovanie Mierovo
krtkovanie Michal na Ostrove
krtkovanie Ňárad
krtkovanie Nový Život
krtkovanie Ohrady
krtkovanie Okoč
krtkovanie Oľdza
krtkovanie Orechová Potôň
krtkovanie Padáň
krtkovanie Pataš
krtkovanie Potônske Lúky
krtkovanie Povoda
krtkovanie Rohovce
krtkovanie Sap
krtkovanie Štvrtok na Ostrove
krtkovanie Topoľníky
krtkovanie Trhová Hradská
krtkovanie Trnávka
krtkovanie Trstená na Ostrove
krtkovanie Veľká Paka
krtkovanie Veľké Blahovo
krtkovanie Veľké Dvorníky
krtkovanie Vieska
krtkovanie Vojka nad Dunajom
krtkovanie Vrakúň
krtkovanie Vydrany
krtkovanie Zlaté Klasy

Prečo si vybrať nás na krtkovanie?
• Pracujeme nonstop aj počas víkendov a sviatkov
• Rýchlo odstránime poruchu kanalizácie
• Príjazd havarijného vozidla do 60. minút
• Vyškolený pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami
• Profesionálne stroje a náradie

Neváhajte a obráťte sa na nás!

Monitoring Kanalizácie Dunajská Streda

Kontrola kanalizácie inak povedané monitoring potrubia odhalenie možných porúch potrubí v Dunajskej Strede a okolí

TV monitoring kanalizácie je najúčinnejší spôsob ako zistiť prípadné škody na potrubí. Zistime a vyhodnotíme príčinu porúch, bez nutnosti ochromenia celej infraštruktúry budovy.
Okrem zistenia poruchy je možné kamerovým systémom vykonať kontrolu prípojky, stav potrubia tesnosť spojov a iné technické detaily potrubia. Monitorovacia kamera nahráva farebný záznam, čím získavate komplexný prehľad o stave potrubia a možnosť predchádzať poruchám. V prípade potreby, je súčasťou monitoringu kanalizácie aj nahrávka záznamu na DVD alebo USB a komplexná záverečná správa z monitoringu.

Vďaka našej TV monitorovacej technike sme schopní spustiť kameru a monitorovať potrubia v priemeroch od 32 mm až po 1200 mm.

Prípady využitia
monitoringu kanalizácie
• ZISTENIE PRÍČINY UPCHATIA KANALIZÁCIE
• OPAKOVANÉ UPCHÁVANIE KANALIZÁCIE
• MONITORING SÚČASNÉHO STAVU KANALIZÁCIE (NAPRÍKLAD PRED REKONŠTRUKCIOU)
• PREPADNUTÝ TERÉN V BLÍZKOSTI TRASY KANALIZÁCIE
• PREBERANIE KANALIZÁCIE PO VÝSTAVBE, KOLAUDÁCIA
• VLHNUTIE STIEN
• ZÁPACH V OBJEKTE
• KONTROLA KANALIZÁCIE PO USKUTOČNENEJ OPRAVE
• ZATEKANIE SPLAŠKOVEJ ALEBO DAŽĎOVEJ VODY DO OBJEKTU
• ZISŤOVANIE TRASY KANALIZÁCIE V SÚČINNOSTI S TRASOVANÍM ZARIADENÍM
• VYHĽADANIE KOLIEN KANALIZÁCIE, REVÍZNYCH ŠÁCHT A ĎALŠÍCH PRVKOV NA KANALIZÁCII
• ZISŤOVANIE SPÁDU KANALIZÁCIE
• ZISTENIE MOŽNÝCH DEFORMÁCIÍ A TRHLÍN NA POTRUBÍ

Monitoring realizujeme
najmodernejšou technikou
Pre najpresnejšie odhalenie aktuálneho stavu kanalizácie disponujeme všetkými troma typmi inšpekčných kamerových zariadení. Použitím vhodného typu kamery vieme rýchlejšie nájsť problém a tým šetríme váš čas a peniaze.

Nonstop monitoring kanalizácie Dunajská Streda 0949 747 775.

monitoring kanalizácie Dunajská Streda
monitoring kanalizácie Šamorín
monitoring kanalizácie Gabčíkovo
monitoring kanalizácie Veľký Meder
monitoring kanalizácie Báč
monitoring kanalizácie Baka
monitoring kanalizácie Baloň
monitoring kanalizácie Bellova Ves
monitoring kanalizácie Blahová
monitoring kanalizácie Blatná na Ostrove
monitoring kanalizácie Bodíky
monitoring kanalizácie Boheľov
monitoring kanalizácie Čakany
monitoring kanalizácie Čenkovce
monitoring kanalizácie Čiližská Radvaň
monitoring kanalizácie Dobrohošť
monitoring kanalizácie Dolný Bar
monitoring kanalizácie Dolný Štál
monitoring kanalizácie Dunajský Klátov
monitoring kanalizácie Holice
monitoring kanalizácie Horná Potôň
monitoring kanalizácie Horné Mýto
monitoring kanalizácie Horný Bar
monitoring kanalizácie Hubice
monitoring kanalizácie Hviezdoslavov
monitoring kanalizácie Jahodná
monitoring kanalizácie Janíky
monitoring kanalizácie Jurová
monitoring kanalizácie Kľúčovec
monitoring kanalizácie Kostolné Kračany
monitoring kanalizácie Kráľovičove Kračany
monitoring kanalizácie Kútniky
monitoring kanalizácie Kvetoslavov
monitoring kanalizácie Kyselica
monitoring kanalizácie Lehnice
monitoring kanalizácie Lúč na Ostrove
monitoring kanalizácie Macov
monitoring kanalizácie Mad
monitoring kanalizácie Malé Dvorníky
monitoring kanalizácie Medveďov
monitoring kanalizácie Mierovo
monitoring kanalizácie Michal na Ostrove
monitoring kanalizácie Ňárad
monitoring kanalizácie Nový Život
monitoring kanalizácie Ohrady
monitoring kanalizácie Okoč
monitoring kanalizácie Oľdza
monitoring kanalizácie Orechová Potôň
monitoring kanalizácie Padáň
monitoring kanalizácie Pataš
monitoring kanalizácie Potônske Lúky
monitoring kanalizácie Povoda
monitoring kanalizácie Rohovce
monitoring kanalizácie Sap
monitoring kanalizácie Štvrtok na Ostrove
monitoring kanalizácie Topoľníky
monitoring kanalizácie Trhová Hradská
monitoring kanalizácie Trnávka
monitoring kanalizácie Trstená na Ostrove
monitoring kanalizácie Veľká Paka
monitoring kanalizácie Veľké Blahovo
monitoring kanalizácie Veľké Dvorníky
monitoring kanalizácie Vieska
monitoring kanalizácie Vojka nad Dunajom
monitoring kanalizácie Vrakúň
monitoring kanalizácie Vydrany
monitoring kanalizácie Zlaté Klasy

Prečo si vybrať nás na Monitoring kanalizácie ?
• Pracujeme nonstop aj počas víkendov a sviatkov
• Rýchlo odstránime poruchu kanalizácie
• Príjazd havarijného vozidla do 60. minút
• Vyškolený pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami
• Profesionálne stroje a náradie

Neváhajte a obráťte sa na nás!

Opravy vody a kanalizácie Dunajská Streda

Realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok

Počas vykonávania našej činnosti sme zaznamenali, že pri výkope vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky mali majitelia problém dostať na jedno miesto dodávateľov viacerých činností. Teda, ak prišiel bager, neprišiel vodár a ak prišiel vodár, chýbal zase niekto iný. Vo väčšine prípadov sa realizácia vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky natiahla na niekoľko dní, keď nie týždňov, snami toto nebudete zažívat vlasnime svoj minibáger a máme vyškolených vodoinštalatérov s dlhoročnou praxou.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť našim zákazníkom komplexné služby v tejto oblasti. V prípade objednávky vám vieme zabezpečiť:

výkop pre kanalizačnú, vodovodnú prípojku
dodávku potrebného vodoinštalačného materiálu za veľkoobchodné ceny
kompletné vodárenské práce
dovoz/odvoz stavebného materiálu ako napríklad piesok na podsyp pod odpadové, vodovodné rúry a iné.
Objednávateľovi odpadajú problémy s objednávaním odborníkov na jednotlivé práce, nákup a dovoz materiálu.
Tým ušetrí jednak čas, ale aj peniaze.

Predaj a montáž ČOV, žúmp, zberných nádrží na vodu,vodomerných šácht a revizných kanalizačných šácht či už plastových alebo betonových
Pre tých ktorý nemajú možnosť napojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizačnú sieť máme pripravené zaujímavé ceny na domové čističky odpadových vôd ( ČOV), žumpy, zberné nádrže…

Pri ČOV vám taktiež vieme zabezpečiť kompletné služby.

predaj a dovoz ČOV
výkop montážnej jamy podľa konkrétneho tipu ČOV
dovoz materiálu potrebného na osadenie ( betónové podložie, vodoinštalačný materiál )
samotné osadenie a napojenie

Nonstop oprava vody a kanalizácie Dunajská Streda 0949 747 775.

Dunajská Streda
Šamorín
Gabčíkovo
Veľký Meder
Báč
Baka
Baloň
Bellova Ves
Blahová
Blatná na Ostrove
Bodíky
Boheľov
Čakany
Čenkovce
Čiližská Radvaň
Dobrohošť
Dolný Bar
Dolný Štál
Dunajský Klátov
Holice
Horná Potôň
Horné Mýto
Horný Bar
Hubice
Hviezdoslavov
Jahodná
Janíky
Jurová
Kľúčovec
Kostolné Kračany
Kráľovičove Kračany
Kútniky
Kvetoslavov
Kyselica
Lehnice
Lúč na Ostrove
Macov
Mad
Malé Dvorníky
Medveďov
Mierovo
Michal na Ostrove
Ňárad
Nový Život
Ohrady
Okoč
Oľdza
Orechová Potôň
Padáň
Pataš
Potônske Lúky
Povoda
Rohovce
Sap
Štvrtok na Ostrove
Topoľníky
Trhová Hradská
Trnávka
Trstená na Ostrove
Veľká Paka
Veľké Blahovo
Veľké Dvorníky
Vieska
Vojka nad Dunajom
Vrakúň
Vydrany
Zlaté Klasy

Prečo si vybrať nás na pripojky vodovodných a kanalizačných sietí ?

• Pracujeme nonstop aj počas víkendov a sviatkov
• Rýchlo odstránime poruchu kanalizácie
• Príjazd havarijného vozidla do 60. minút
• Vyškolený pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami
• Profesionálne stroje a náradie

Neváhajte a obráťte sa na nás!

error: Kopírovanie textu je zakázané!